Stres w pracy przyczyną chronicznych chorób

Brak bezpieczeństwa w pracy oraz zbyt duża ilość nadgodzin to główne przyczyny stresu w pracy, który – jak wykazują badania – jest najczęstszą przyczyną długotrwałych L4.

W porównaniu do zeszłego roku, w trakcie którego, jak wynika z badań Chartered Institute of Personnel and Development 24% długotrwałych nieobecności wywołanych było stresem w pracy, w tym roku, już 1/3 absencji jest owocem stresu. A to, że środowisko pracy jest stresujące, jest w głównej mierze winą przełożonych. Wymagają za dużo i z ich winy siedzimy po godzinach (dwóch na pięciu pracowników uważa, że mają za dużo pracy; co trzeci zostaje po godzinach, gdyż się nie wyrabia (bądź „w dobrym tonie” jest siedzieć dłużej).

A wiecie ile stres pracowniczy kosztuje przedsiębiorców? Dane z Unii z 2010 roku mówią, że straty wynikające z absencji wynikającej ze stresu i kosztów leczenia to 20 000 mln EUR.

Stres wywołuje nie tylko schorzenia związane z układem krążenia czy problemami neurologicznymi, ale również trudności psychologiczne – np. depresję, która również owocuje długotrwałą nieobecnością w pracy.