Za dobry szef nie jest dobry

Wspierający, rozumiejący, pomocny. Taki szef marzy się praktycznie każdemu pracownikowi. Przełożony, który jest zbyt dobry, nie jest jednak korzystny z punktu widzenia rozwoju naszej kariery.

Dlaczego? Otóż szef, który nie daje informacji zwrotnej nie pozwala nam uczyć się na błędach. Wiemy, że z jakiegoś powodu nie awansujemy, ale nie rozumiemy do końca dlaczego. Nie mamy informacji na temat tego, jakich kompetencji nam brakuje i co powinniśmy rozwinąć. Możliwości sprawdzenia się w zadaniach przy szefie, który niechętnie udziela negatywnych informacji zwrotnych są niezwykle trudne do zrealizowania.

Informacja zwrotna dawana pracownikowi – o ile tylko jest konstruktywna, czyli opiera się na rzeczywistych wnioskach z pracy pracownika, a przełożony nie boi się powiedzieć pracownikowi co jest w jego pracy dobre, a co wymaga poprawy, jest znacznie lepszym motywatorem, niż bycie „grzecznym i dobrym” szefem. Pozwala też pracownikowi na rozwój. A czy wy możecie się w pracy rozwijać? I czy wasz przełożony potrafi dawać informacje zwrotne?