7 miesięcy na chorobowym przez całą karierę zawodową

Ile chorujemy w skali całego naszego życia zawodowego? Statystyka jest nieubłagana – kobiety spędzają na chorobowym 7 miesięcy życia, a mężczyźni 5 miesięcy. Kobiety mają też większe poczucie winy wynikające z tego, że są chore.

Benenden Healthcare Society przeprowadziło badanie wśród 1000 mężczyzn i 1000 kobiet dotyczące zarówno tego, jak często chorujemy, z jakich powodów idziemy na zwolnienie oraz jak chorobowe wpływa na naszą „psychikę pracownika”. Oto wnioski: