List motywacyjny w IT

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, pamiętaj o tym, że musisz wyróżnić się w jakiś sposób wśród setek kandydatur, które niewątpliwie napłynęły do firmy w odpowiedzi na interesującą Cię ofertę pracy. Pamiętaj, że proces selekcyjny i kryteria wyboru są odmienne w przypadku stanowisk informatycznych. Dlatego pisząc list motywacyjny nie bój się używać zwrotów specyficznych dla IT.

Jak napisać poprawny list? Zwracaj baczną uwagę na każdy szczegół Twojego listu i przekonaj pracodawcę o tym, że posiadasz umiejętności, jakich poszukuje. Rozpocznij pisanie atrakcyjnego listu motywacyjnego, kierując się naszymi radami.

Zarówno w liście motywacyjnym, jak i w CV podaj dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej i numery telefonów, pod którymi można Cię zlokalizować, ale też nie zapomnij podać adresy stron WWW, w których tworzeniu brałeś udział lub firm, dla których pracowałeś. Jeśli posiadasz swoją prywatną stronę WWW, możesz również wskazać jej adres, pod warunkiem, że zawiera ona informacje, które mogą pomóc Tobie w uzyskaniu nowej pracy (strona prezentuje Twoje dotychczasowe osiągnięcia, ciekawe hobby, itp.). Nie zalecane jest podawanie jej w przypadku gdy zawiera tylko i wyłącznie informacje osobiste, życie rodzinne, zdjęcia z wakacji.

Przeczytaj uważnie ofertę pracy i podkreśl te informacje związane z Twoim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, które są bezpośrednio związane z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Tylko w ten sposób sprawisz, że osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji w firmie przeczyta Twoje CV.

Rozplanuj list tak, aby składał się on z trzech części. W pierwszej kolejności wskaż, o jakie stanowisko się starasz, gdzie znalazłeś ofertę pracy oraz wyraź swoje zainteresowanie przedstawieniem swojej kandydatury w trakcie bezpośredniej rozmowy z pracodawcą. W drugiej części listu krótko opisz swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem pracy. Na zakończenie jeszcze raz podkreśl swoją gotowość do stawienia się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Pisz językiem jasnym i przejrzystym. Pisząc o swoim doświadczeniu zawodowym i wykształceniu, używaj żargonu informatycznego. W ten sposób będziesz mógł prościej i zwięźlej wyrazić to, co chcesz powiedzieć i na pewno nie będzie to problemem dla osoby czytającej Twój list, gdyż jest ona zaznajomiona z charakterystycznym językiem stosowanym w kręgach informatyków.

Pamiętaj o szczerości; nie wypełniaj całej strony listą zdobytych tytułów i posiadanych umiejętności, gdyż nie jest to jedyny sposób na zdobycie pracy. Pamiętaj o tym, że sposób pisania zdradza Twoje cechy osobowości. Bezpośredniość, szczerość oraz niekłamany entuzjazm emanujący z Twojego listu motywacyjnego przekona pracodawcę o tym, że ma do czynienia z osobą silnie umotywowaną i otwartą na pogłębianie swojej wiedzy.

Dopilnuj, aby Twój list był zwięzły i podkreślał tylko najważniejsze informacje (powinna wystarczyć połowa strony A4). Nie powtarzaj informacji z CV, raczej rozwiń jeden ze wspomnianych w nim punktów lub napisz o zupełnie innym aspekcie związanym z Twoją aplikacją.

W obecnych czasach coraz częściej odchodzi się od pisania listów motywacyjnych, zastępując je tylko dobrze skonstruowanym CV. Zachęcamy jednak skorzystanie z naszych porad i napisanie takiego listu – jest on przecież dodatkowym dowodem na to,że jesteśmy zaineresowani pracą w danej firmie i w związku z tym wykonaliśmy dodatkowy wysiłek.

Powodzenia!

Tagi: