Agresywny system wynagrodzeń winą niejawności pensji w Polsce

Maj 26, 2011

W większości polskich przedsiębiorstw (również tych z zagranicznych kapitałem, mających siedzibę w naszym kraju), wiedza o wynagrodzeniach pracowników jest...