Ciąża w czasie stażu z Urzędu Pracy

Styczeń 23, 2015

Czy kobieta odbywająca staż z Urzędu Pracy może otrzymać stypendium również za czas choroby (jeśli taka wydarzy się w...