Przynależność Polaków do związków zawodowych

Wrzesień 05, 2012

Czy kiedykolwiek należeliście do związków zawodowych? Badania CBOS pokazują, że coraz mniejsza ilość pracujących Polaków jest zainteresowana członkostwem w...

Sens życia według Polaka? Praca…

Maj 17, 2011

Uważamy, że praca jest bardzo ważna i że warto wykonywać ją całym sercem. Praca nadaje sens życiu i trzeba...