Managerowie i specjaliści rotują

Czerwiec 22, 2012

Na stanowiskach specjalistycznych panuje niespotykana jak dotąd rotacja. Większość osób na nich pracujących gotowych jest do tego, by zmienić...