Jak analizować przyczyny odrzucenia w procesie szukania pracy?

Maj 24, 2014

Po raz kolejny nie udało się przejść selekcji CV lub rozmowy kwalifikacyjnej? Czas przestać narzekać na kiepski rynek pracy...