Bony na „zasiedlenie” z Urzędu Pracy

Sierpień 15, 2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna pilotażowy program „Młodzi na rynku pracy”, który pozwoli na aktywizację zawodową osób bezrobotnych...