Category: Prawo pracy

Uciekanie na zwolnienie przed wypowiedzeniem nie działa

pracownik choroba3 460x308 Uciekanie na zwolnienie przed wypowiedzeniem nie działaW razie otrzymania wypowiedzenia od szefa planujesz pójść do znajomego lekarza, by wystawił Ci zwolnienie lekarskie z datą od dnia, w którym dostałeś wypowiedzenie? Taka strategia nie zadziała. (więcej…)

Brak informacji o trybie rozwiązania umowy na świadectwie pracy?

sad pracy3 460x308 Brak informacji o trybie rozwiązania umowy na świadectwie pracy?
Dobrowolne przedstawianie oświadczenia o trybie rozwiązania umowy zamiast informacji wpisanej w świadectwo pracy – takie zmiany w prawie pracy postuluje NSZZ „Solidarność”. Ma to pomóc pracownikom, którzy niesłusznie otrzymali zwolnienie dyscyplinarne oraz zapobiec nadużyciom w tym zakresie (np. straszeniu pracownika dyscyplinarką). (więcej…)

Jak mieć płatne chorobowe przy umowie – zlecenie?

thermometer 833085 640 1 Jak mieć płatne chorobowe przy umowie – zlecenie?Choć niewiele osób o tym wie, a jeszcze mniej korzysta, osoba, która świadczy pracę w oparciu o umowę – zlecenie, również może uzyskać zasiłek chorobowy w czasie, kiedy będzie niezdolna do pracy. Jak uzyskać świadczenie chorobowe przy zleceniu? (więcej…)

Umowa o dzieło również oskładkowana?

money 1235580 640 460x345 Umowa o dzieło również oskładkowana?Po wprowadzeniu obowiązkowego oskładkowania umów – zleceń i wprowadzeniu stawki minimalnej przyjdzie czas na umowy o dzieło? To całkiem możliwe, bo już pojawiają się pierwsze wzmianki o tym, że umów za dzieło jest za dużo i są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem a w kasie ZUS pustki. (więcej…)

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy również dla bezrobotnego

odszkod Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy również dla bezrobotnego

Jeśli pracownik nie otrzymał świadectwa pracy w terminie i w efekcie zasiłku dla bezrobotnych, może starać się o odszkodowanie od pracodawcy – na podstawie art. 282 pkt. 3 K.p.

W praktyce uzyskanie odszkodowania za niewydanie w terminie (do 7 dni od ustania stosunku pracy) świadectwa pracy jest trudne. Pracownik musiałby wykazać, że  nie otrzymał pracy właśnie przez to, że tego świadectwa nie miał. Musiałby także – w celu wyliczenia kwoty odszkodowania – mieć potwierdzenie pensji, jaką by otrzymywał u tego potencjalnego pracodawcy. Takie sprawy zdarzają się rzadko. Warto jednak pamiętać, że takie odszkodowanie należy się również tym, którzy nie mogą, ze względu na brak świadectwa pracy, dopełnić formalności związanych z rejestracją jako osoba bezrobotna i otrzymać zasiłku.

To co ważne w takiej sytuacji, to fakt, że wartość utraconego świadczenia jest łatwa do wyliczenia, bo wiadomo, jaką kwotę zasiłku otrzymałby poszkodowany.

Na jakie zapisy w umowach zleceniach uważać?

umowa13 460x369 Na jakie zapisy w umowach zleceniach uważać?Chcesz mieć pewność, że pracodawca zapłaci ci 13 zł za godzinę pracy w oparciu o umowę – zlecenie? Zwróć uwagę czy w umowie, którą podpisujesz, nie ma zapisów, które umożliwiają pracodawcy wypłacanie Ci wynagrodzenia w innej (niższej) formie. (więcej…)

Dlaczego tracimy pracę?

zwolnienie social2 Dlaczego tracimy pracę?Jakie są najczęstsze oficjalne oraz nieoficjalne powody utraty pracy? Dlaczego bywamy z pracy zwalniani? (więcej…)

Pracowałeś w wakacje i masz mniej niż 26 lat? Pamiętaj o zgłoszeniu do ZUS

medical 563427 640 1 Pracowałeś w wakacje i masz mniej niż 26 lat? Pamiętaj o zgłoszeniu do ZUSKażda osoba pobierająca naukę, o ile nie ukończy 26 lat, jest objęta ubezpieczeniem społecznym jako członek rodziny ubezpieczonego rodzica. Warto jednak pamiętać o tym, że każde przejście na własny tytuł do ubezpieczenia (np. podpisanie umowy – zlecenia) sprawia, że „wypada się” z ubezpieczenia jako członek rodziny. Kiedy zlecenie się skończy, rodzic musi ponownie zgłosić dziecko do ZUS. (więcej…)

Miejsce i czas wykonywania zlecenia a stawka minimalna wynagrodzenia w 2017 r.

place31 Miejsce i czas wykonywania zlecenia a stawka minimalna wynagrodzenia w 2017 r.Od stycznia 2017 roku wszystkim osobom, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, przysługiwać będzie minimalna kwota wynagrodzenia za godzinę pracy, w wysokości 13 zł brutto. Stawkę niższą niż minimalna będą mogli otrzymać Ci, którzy będą wykonywać zlecenie bez wskazania miejsca i czasu wykonania zlecenia, a ich wynagrodzenie musi być uzależnione od wyników. Wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie. (więcej…)

Odszkodowanie za nieotrzymanie świadectwa pracy

money 256282 640 1 Odszkodowanie za nieotrzymanie świadectwa pracyKażdy pracownik kończąc współpracę z pracodawcą (opartą o umowę o pracę), musi otrzymać świadectwa pracy, określające przebieg zatrudnienia w poprzedniej firmie. Na wydanie świadectwa pracy pracodawca ma – wg. Kodeksu Pracy – 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości nawet 6 tygodniowego wynagrodzenia. (więcej…)