Czy na rozmowie pytać o zakres obowiązków?

Fotolia 123107240 S 460x307 Czy na rozmowie pytać o zakres obowiązków?Jednym z elementów profesjonalnie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej powinno być zaznajomienie kandydata z zakresem obowiązków na danym stanowisku.

Zdarza się jednak, że taki element nie występuje. Niekoniecznie jest to wynikiem złej woli osoby przeprowadzającej rozmowę, a niedopatrzenia. Pracodawca wie, na jakie stanowisko rekrutuje, czego będzie wymagał i nie bierze pod uwagę, że kandydat tego nie wie. Czy więc warto i czy można o to dopytywać?

I można, i warto.

Uniknie się w ten sposób sytuacji, w której zostanie się zatrudnionym na stanowisku, które odbiega od naszych wyobrażeń.  Niejednokrotnie bowiem pod taką samą nazwą stanowiska kryją się inne obowiązki. Dopytanie o zakres obowiązków pozwala:

  • zorientować się, czy mamy wystarczające kompetencje, by podołać zadaniu
  • uświadomić sobie, czego musimy się douczyć
  • sprawdzić, czy w naszej przyszłej pracy nie ma czegoś, czego robić nie chcemy
  • zrozumieć, jak naszą rolę w firmie postrzega szef
  • określić możliwości rozwoju i ewentualnego awansu
  • określić nasze oczekiwania finansowe

Kiedy dopytać o zakres obowiązków?

Najbezpieczniej i najwygodniej już podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego. Jeśli okaże się, że wzajemne oczekiwania są rozbieżne, nie będziemy tracić czasu na kolejne rozmowy.