Człowiek – wolontariusz, pracownik, obywatel

IMG 2826 460x307 Człowiek   wolontariusz, pracownik, obywatel

5 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze, która co roku organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tematem tegorocznej konferencji był człowiek – wolontariusz, pracownik, obywatel.

W programie znalazły się miniwykłady, wspólny dla wszystkich uczestników warsztat, debata oksfordzka z udziałem członków Koalicji. Po raz pierwszy wręczone zostały nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zainicjowane przez Koalicję Prezesi-wolontariusze.

Postawioną tezą debaty oksfordzkiej było stwierdzenie: „Wolontariat to czysty altruizm i poświęcenie”. Za tezą wypowiadali się Joanna Smolińska (Antalis Poland Sp. z o.o.), Paweł Oksanowicz (dziennikarz), Jacek Wiśniewski (Raiffeisen Polbank) i Ewa Krupa (Fundacja Orange). Argumenty przeciw tezie formułowali Marek Jurkiewicz (InfoPraca.pl), Ewa Radkowska-Świętoń (Skarbiec TFI S.A), Joanna Brodzik (aktorka), Wojciech Borowski (McCann Worldgroup Sp. z o.o.). Marszałkiem debaty był Grzegorz Nawrocki (dziennikarz), a funkcję mędrca pełnił Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia).

Niezwykle ważnym elementem Konferencji było wręczenie – również po raz pierwszy – nagród „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Koalicja Prezesi-wolontariusze, przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych, postanowiła przyznać nagrody osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazując swoją wiedzę i umiejętności innym. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła wyłoniła ośmioro laureatów i laureatek:

– Jan Madey, nominowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, za wieloletnią opiekę nad kolejnymi pokoleniami młodych programistów i innymi podopiecznymi Funduszu;
– Anna Tylko – Szymańska, nominowana przez Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie. Współorganizuje i prowadzi międzynarodowe konferencje, które mają na celu szkolenie lekarzy ze szpitali rejonowych w Polsce i Europie wschodniej. Od 20 lat w trakcie turnusów i konferencji prowadzi nieodpłatnie konsylia i konsultacje pacjentów, którzy mają problem z dotarciem do specjalisty i uzyskaniu fachowej porady;
– Robert Manz, nominowany przez Fundację Samodzielni Robinsonowie za wspieranie działań Fundacji poprzez mentoring i doradztwo eksperckie dotyczące bieżącej działalności oraz jej strategicznego rozwoju;
– Aleksandra Stanek – Kowalczyk, nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie za pomoc w wypracowywaniu strategii, wizji i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu Food for Good, w usprawnianiu modelu zarządzania organizacją. Od 20 lat jest czynną instruktorką ZHP, od 15 zajmuje się wolontariacko kształceniem harcerskiej kadry. Była mentorką w projekcie „Vital Voices”;
– Grażyna Jagodzińska, nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet. W ramach wolontariatu kompetencji wspiera „Fundację Rufus Pomaga”. Jest również mentorką w Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, gdzie pomaga w pozyskiwaniu finansowania i realizacji inicjatyw społecznych i biznesowych podopiecznych Fundacji;
– Dagmara Strzębicka, nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet, w której jako mentorka pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia biznesu. Wspiera także projekty w zaplanowaniu budżetu i poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego. W ramach działań Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet Dagmara Strzębicka realizowała wolontariat kompetencji od 2013 roku;
– Rafał Szczepanik, nominowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Od 2000 roku angażuje się w wolontariat kompetencji na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Efektem tego są takie działania jak konsultacje i doradztwo strategiczne, pomoc w stworzeniu strategii rozwoju fundacji na lata 2016-2020, doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, konsultacje i doradztwo programowe, współtworzenie scenariuszy lekcji z zakresu doradztwa zawodowego czy realizacja cyklu szkoleń dla pracowników;
– Małgorzata Marek, nominowana przez Fundację PwC. Odpowiada za rozwój wolontariatu w swojej firmie i angażuje się wolontariacko prywatnie. Pracuje jako mentorka z młodymi ludźmi z organizacji Szczęśliwa Droga, wspiera Stowarzyszenie 61 oraz Fundację Pomocy Pierwsza Praca.

V Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju. Partnerem głównym Konferencji była firma Orange Polska S.A, zaś pozostałymi partnerami: Pramerica, TFI Skarbiec, Business Centre Club. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: portal Odpowiedzialnybiznes.pl, niepełnosprawni.pl, Fundacja Integracja, portal As Biznesu, Nienieodpowiedzialni.pl. Konferencję zorganizowała Koalicja Prezesi – wolontariusze, przy wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Spółki Inwestycje Społeczne.