Dlaczego jesteśmy nieproduktywni?

Mieszkańcy tych krajów są najbardziej produktywni w pracy. Polacy poza czołówką

Produktywność jest jednym z kluczowych czynników mierzących sukces ekonomiczny państwa. Im bardziej pracowici są mieszkańcy konkretnego kraju, tym lepsze wyniki ma gospodarka narodowa.

Brytyjska firma Expert Monitor porównała 35 największych gospodarek świata, by sprawdzić, gdzie jest największa produktywność pracy. Obliczono ją przed podzielenie kwoty PKB przypadającej na osobę przez liczbę godzin, przez którą średnio pracują ludzie.

Liczba podana przy każdym kraju pokazuje, jaką kwotę pieniędzy pracownik wypracowuje dla gospodarki kraju, pracując przez jedną godzinę.

Polska znalazła się na 33. miejscu zestawienia z kwotą 5,08 funta PKB wypracowywanego przez jednego zatrudnionego w ciągu godziny.

A oto czołowa 19 państw w rankingu:

19. Izrael: 15,95 funta
Izrael zdobył pozycję kraju będącego centrum innowacji, a tamtejszy mieszkańcy pracują średnio po 1889 godzin rocznie.

18. Japonia: 17,21 funta
To kolejna innowacyjna gospodarka. Japonia obecnie eksperymentuje z ujemnymi stopami procentowymi, ma wysoką relację długu publicznego do PKB i starzejącą się populację.

17. Wielka Brytania: 17,37 funta
Gospodarka Wielkiej Brytanii odczuwa już problemy gospodarce związane z Brexitem, a spadający funt sprzyja inflacji. W poprzednim rankingu Brytyjczycy wypracowywali 18,64 funta PKB w ciągu godziny pracy.

16. Nowa Zelandia: 18,07 funta
Ten wyspiarski kraj położony na krańcu świata opiera się głównie na hodowli bydła i owiec. Roczny PKB na jednego mieszkańca w Nowej Zelandii wynosi 31 652 funtów.

15. Francja: 19,51 funta
Francja ma krótsze tygodnie robocze niż Wielka Brytania, ale jej mieszkańcy wytwarzają więcej PKB niż Brytyjczycy w godzinę. Nowy prezydent Emmanuel Macron chce zreformować archaiczne prawo pracy w tym kraju.

14. Kanada: 19,72 funta
PKB na jednego mieszkańca Kanady wynosi 33 580 funtów rocznie, a Kanadyjczycy pracują średnio przez 1703 godzin w ciągu 12 miesięcy.

13. Finlandia: 19,85 funta
Mimo trwającej pół roku nocy polarnej, mieszkańcy Finlandii pracują bardzo dużo, tygodniowo wypracowując 631 funtów PKB na osobę.

12. Austria: 21,06 funta
PKB na jednego mieszkańca Austrii wynosi 33 715 funtów rocznie, zaś mieszkańcy tego kraju pracują po 1601 godzin w ciągu 12 miesięcy. Sprawia to, że są bardziej wydajni niż ich europejscy sąsiedzi.

11. Niemcy: 23,30 funta
Ten kraj jest znany ze swojej produktywności i pod tym względem jest na czele państw z grupy G7.

10. Szwecja: 23,67 funta
Tak jak inne kraje skandynawskie, Szwecja jest znana tego, że żyje się tam względnie szczęśliwie i jest w niej mało przestępstw. To pomaga mieszkańcom w osiągnięciu dużej produktywności.

9. Holandia: 24,04 funta
Holendrzy są postrzegani jako ludzie żyjący na luzie. Ta opinia wydaje się jednak bezzasadna, zważywszy na to, że Holandia jest siódmym najbardziej produktywnym krajem w Europie.

8. Irlandia: 25,44 funta
O Irlandii coraz częściej mówi się jako o kraju, gdzie część firm z Wielkiej Brytanii może przenieść się po Brexicie. PKB na jednego mieszkańca tego kraju wynosi 47 805 funta rocznie.

7. Australia: 25,47 funta
Najbliższy sąsiad Nowej Zelandii jest jeszcze bardziej produktywny. Tygodniowo Australijczycy wypracowują 817,61 funta PKB.

6. Stany Zjednoczone: 25,74 funta
PKB na jednego obywatela USA wynosi 45 898 rocznie, a tamtejsi pracownicy spędzają przeciętnie 1783 godzin w ciągu roku pracy. USA są najbardziej produktywnym krajem, w którym językiem urzędowym jest angielski.

5. Islandia: 27,63 funta
W tym kraju mieszka tylko 300 tys. osób. Gospodarka Islandii koncentruje się wokół przemysłu rybnego i wydobycia aluminium.

4. Dania: 28.87 funta
Dania ma wyższą produktywność niż Szwecja, ale nie jest najbardziej wydajnym państwem skandynawskim.

3. Szwajcaria: 37,89 funta
Szwajcaria jest znana z punktualnych pociągów, więc prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że szwajcarscy pracownicy są jednymi z najbardziej wydajnych na świecie. Pracują średnio przez 1590 godzin rocznie.

2. Norwegia: 39,72 funta

Norwedzy mają ponad dwa razy wyższą wydajność pracy niż mieszkańcy Izraela, Japonii czy Wielkiej Brytanii.

1. Luksemburg: 51,80 funta
Najbardziej produktywny kraj na świecie liczy ponad 580 tys. mieszkańców. Jego przewaga pod względem kwoty wypracowanej przez pracownika w ciągu godziny nad innymi państwami z czołówki jest bardzo duża.

Źródło: Business Insider