Nowy zawód – operator dronów. Jak nim zostać?

Aby sterować dronami w celach innych niż hobbystyczne bądź rekreacyjne (czyli np. wykorzystywać je do robienia komercyjnych fotografii), trzeba posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO (z ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator, czyli „operator bezzałogowego statku powietrznego”) – jak je zdobyć, ile to kosztuje i dlaczego warto się tym zainteresować już dziś?

Świadectwo kwalifikacji UAVO – po co?

Wymóg posiadania certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie sterowania dronem związany jest z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawa lotniczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664) oraz w najnowszych Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 1630), które weszło w życie 6 listopada 2016r.natomiast szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664) oraz w najnowszych Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 1630), które weszło w życie 6 listopada 2016r.

Szkolenie na operatora drona

Szkolenie jest niezbędne, by uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS. To efekt rozporządzenia z 19 września 2016 r. Warunkiem koniecznym do uzyskania UAVO jest wiek – ukończone 18 lat. Szkolenie należy odbyć w ośrodku szkoleniowym, wpisanym na listę ośrodków szkoleniowych ULC. W przeciwnym razie ULC może takiego szkolenia nie uznać.

Termin ważności świadectwa kwalifikacji UAVO

Samo świadectwo UAVO jest wydawane bezterminowo, ale uprawnienia w ramach UAVO są ważne przez 3 lata.

Świadectwo traci ważność, jeśli minie termin ważności uprawnień wpisanych do UAVO lub terminów badań lekarskich.

Uprawnienia przedłuża się poprzez sprawdzenie praktycznych umiejętności sterowania bezzałogowcem przed egzaminatorem.

Certyfikat UAVO wydawany jest na następujące kategorie dronów:

Nowe kategorie wagowe bezzałogowców wpisywane do UAVO:

Koszty

Podstawowe opłaty związane z przystąpieniem do egzaminów oraz wydaniem certyfikatów są stałe, określone przez ULC:

Aktualna tabela opłat za egzaminy i wydania świadectw kwalifikacji znajduje się na stronie ULC – Tutaj

Pozostałe koszty:

Operator drona – zarobki

Ile można zarobić, będąc operatorem drona? Wszystko zależy od tego, do czego dron jest wykorzystywany. Jak na razie najwięcej zleceń pojawia się przy okazji fotografii i mapowania terenu. W niedalekiej przyszłości jednak drony będą wykorzystywane znacznie szerzej – od dostarczania przesyłek czy zamówień (np. pizzy) po monitorowanie obszarów leśnych, pracę ratunkową czy obsługę terenów skażonych. Nie mówiąc już o marketingu i reklamie. Jakie stawki będą w przyszłości zależy oczywiście od podaży operatorów i popytu na te usługi.