Szkodliwe prace dla kobiet w ciąży – nowe rozporządzenie

praca ciaza3 460x306 Szkodliwe prace dla kobiet w ciąży – nowe rozporządzenieJutro (1 maja) wchodzi w życie nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Czego nie wolno będzie zlecać kobiecie w ciąży? I jak mają się nowe przepisy do starych?

Kobietom w ciąży nie można zlecać prac (m.in.):

  • Wymagających ręcznego podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg (było 12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej)
  • w pozycji wymuszonej
  • ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia
  • przewożenia ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie (dawniej można było przewozić na taczkach ciężar do masy 50 kg)
  • prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa; (dawniej rozporządzenie nie wspominało o przerwie)

Poza tym, kobieta w ciąży może pracować na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.  Jest to ważna zmiana, bo dawniej czas pracy przy monitorze mógł wynosić zaledwie 4 godziny na dobę, co – w związku z tym, że większość prac biurowych wykonuje się już obecnie w całości na komputerze – zmuszał pracodawców do karkołomnych działań. Warto podkreślić, że 10 minut przerwy, nie jest przerwą od pracy, a jedynie przerwą od pracy przy monitorze (ciężarna może w tym czasie robić coś, co nie wymaga pracy przy monitorze – np. kserować).

Nowe rozporządzenie na pewno niektórym pracodawcom utrudni zaszeregowanie pracownicy w ciąży do pracy (np. praca w sklepie), ale innym ułatwi (praca biurowa).