Gdzie chcą pracować Europejczycy?

Podpowiemy, że nie w Polsce

emigrantka311 460x306 Gdzie chcą pracować Europejczycy?Z ostatnich badań wynika, że mimo rosnącego zapotrzebowania na pracowników w Polsce oraz rosnących płac, Polacy nadal marzą o pracy za granicą. Z raportu „Polki o pracy za granicą” wynika nawet, że wyjechać chciałoby 2/3 kobiet. Trend ten okazuje się zbliżony do europejskiego – bo wyjeżdżać za pracą chcą nie tylko Polacy. W zasadzie emigrować chce cała Europa. Pytanie tylko – gdzie? Polska znalazła się poza rankingiem.

Z przeprowadzonego przez organizację ADP badania na ponad 10.000 osobach z całej Europy wynika, że Europa pełna jest osób chcących emigrować za pracą. Jedynie Francja i Wielka Brytania to kraje, w których prawie połowa osób mówi otwarcie „nigdy nie rozważałbym emigracji zarobkowej”. W pozostałych nacjach ilość osób zainteresowanych wyjazdem jest różna, ale jednak większość osób na zagraniczne możliwości jest jak najbardziej otwarta. A gdzie chcą pracować Europejczycy?

Na pierwszych miejscach w rankingu znalazły się: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Kolejne to Szwajcaria, Austria, Belgia, Hiszpania, Norwegia i Holandia. Listę pożądanych krajów docelowych zamyka Islandia (a przed nią Wyspy Pacyfiku i Rosja). Polska nie znalazła się w rankingu oczekiwanych destynacji.