Uciekanie na zwolnienie przed wypowiedzeniem nie działa

W razie otrzymania wypowiedzenia od szefa planujesz pójść do znajomego lekarza, by wystawił Ci zwolnienie lekarskie z datą od dnia, w którym dostałeś wypowiedzenie? Taka strategia nie zadziała.

Wprawdzie pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest chroniony przed wypowiedzeniem ze strony pracodawcy (art. 41 Kp), ale nie jest to bezwzględna ochrona. Jeśli pracownik pojawił się w pracy, świadczył ją, a następnie, po otrzymaniu wypowiedzenia, udał się do lekarza i przyniósł zwolnienie za dzień, w którym pracę świadczył i otrzymał wypowiedzenie, to nie podlega ochronie. Ochrona obejmuje bowiem jedynie okres, w którym pracownik nie był obecny w pracy z powodu choroby. Jeśli mimo choroby do pracy przyszedł, to nie może być jednocześnie chroniony przed wypowiedzeniem, nawet jeśli lekarz na oficjalnym dokumencie stwierdzi, że pracownik już w tym dniu był chory (uchwała SN z dnia 11 marca 1993 r., sygn. akt I PZP 68/92).

Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli w firmie, w której pracujesz, obowiązuje elektroniczny system rejestracji czasu pracy. Jeśli odbiłeś kartę przychodząc do biura, to w ewidencji znajduje się dowód Twojej obecności i świadczenia pracy – zatem ochrona przed wypowiedzeniem nie będzie obowiązywać, a opcja „na ucieczkę” przed zwolnieniem na chorobowe się nie uda.

Tagi: