Jak mówić, by brzmieć jak człowiek sukcesu?

rozmowa511 1 1 460x306 Jak mówić, by brzmieć jak człowiek sukcesu?Czy wiesz, że dobrzy rekruterzy słuchają nie tylko tego, CO mówisz, ale przede wszystkim tego ,JAK mówisz? Między stwierdzeniem „Lubię bezpośredni kontakt z klientem. Dzięki temu mogłem wykonywać zawsze powyżej 100% normy sprzedażowej i wraz z moim zespołem byłem najlepszy w regionie” a „Z klientami warto się kontaktować bezpośrednio.  Zespół, w którym pracowałem, zawsze był pierwszy w regionie” istnieje ogromna różnica? Pierwsze zdanie wygłasza kandydat odnoszący sukces. Drugie – taki, którego nie powinno się zatrudniać.

Badacze z Hiring for Attitude, przeprowadzając analizę językową tego, co mówią kandydaci oraz porównując to z ich faktycznymi wynikami z pracy, odkryli kilka cech charakterystycznych dla języka osób odnoszących sukces oraz tych, którzy w pracy radzą sobie słabo. Jakie to cechy?

Stosowanie pierwszej osoby vs drugiej bądź trzeciej

Osoby, które czują się odpowiedzialne za swój sukces mówią „ja” 60% częściej, a te, które nie radzą sobie tak dobrze używają trzeciej osoby (90% razy częściej a 70% częściej używają formy bezosobowej  – np. „Klientom powinno się ustępować”).

Mówienie w czasie przeszłym

Opowiadając o sobie, osoby odnoszące sukcesy 40% częściej używają czasu przeszłego, a te które radzą sobie słabo, 70% częściej przyszłego. (np. odpowiadając na pytanie „jak radzi Pan sobie z konfliktami”, mocna osoba opowie o konkretnym przykładzie i tym, co zrobiła, a słaba wygłosi przemowę na temat tego „jak się powinno zachować”.

Strona bierna

Osoby o niskich wynikach 40%  częściej używają strony biernej („Wykonałem projekt” vs. „Projekt został wykonany przeze mnie”).

Warto pamiętać o tych zasadach językowych, jeśli chcesz być zaliczony do grupy osób odnoszących sukces.