Jak mieć płatne chorobowe przy umowie – zlecenie?

thermometer 833085 640 1 Jak mieć płatne chorobowe przy umowie – zlecenie?Choć niewiele osób o tym wie, a jeszcze mniej korzysta, osoba, która świadczy pracę w oparciu o umowę – zlecenie, również może uzyskać zasiłek chorobowy w czasie, kiedy będzie niezdolna do pracy. Jak uzyskać świadczenie chorobowe przy zleceniu?

Od 1 stycznia 2016 roku, umowy – zlecenia zostały oskładkowane do pułapu minimalnej płacy. Oznacza to, że od umowy zlecenie, zleceniodawca musi odprowadzić składkę emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną.  Dla zleceniobiorcy oznacza to, że może korzystać z bezpłatnej służby zdrowia (dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu), odkłada na emeryturę (dzięki ubezpieczeniu emerytalnemu), w razie wypadku w pracy otrzyma odszkodowanie (dzięki ubezpieczeniu wypadkowemu) bądź rentę (ubezpieczenie rentowe). Jeśli jednak zleceniobiorca się rozchoruje lub ulegnie wypadkowi poza pracą, nie otrzyma (tak jak osoba zatrudniona na umowę o pracę) zasiłku za czas niezdolności do pracy. Wystarczy jednak dopełnienie jednej małej formalności, by taki zasiłek za czas niezdolności do pracy otrzymać.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Pieniądze wypłacane za czas niezdolności do pracy pochodzą w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z ubezpieczenia chorobowego, które jest niejako automatyczne i nierozerwalnie związane z umową o pracę (czyli każdy kto ma umowę o pracę podlega temu ubezpieczeniu). W przypadku osób pracujących w oparciu o umowę zlecenie jest inaczej. Nie są oni objęci tym ubezpieczeniem automatycznie – muszą dopiero zgłosić chęć tego ubezpieczenia. Z tego powodu, ubezpieczenie to, w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę zlecenie nazywane jest dobrowolnym.

Jak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Należy zgłosić chęć objęcia się ubezpieczeniem chorobowych pracodawcy bądź zleceniodawcy. Nie może on odmówić prośbie zleceniobiorcy i jest odpowiedzialny za przekazanie składek do ZUS. Uwaga jednak – nie oznacza to wcale, że pracodawca pokrywa koszt tego ubezpieczenia. Obciąża ono ubezpieczonego i jest potrącane automatycznie z jego wynagrodzenia.

Aby mieć pewność, że nasz zleceniodawca / pracodawca odprowadzi składki, najlepiej złożyć wniosek na piśmie, zachować dla siebie kopię a po 15 dniach sprawdzić, czy zleceniodawca odprowadził składkę.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% kwoty brutto zleceniobiorcy. Czyli dobrowolne zgłoszenie się do ubezpieczenia spowoduje, że na naszym koncie na koniec miesiąca pojawi się nieco miej pieniędzy (koszt składki chorobowej obniża podstawę naliczenia podatku dochodowego, dlatego potracenie będzie nieco niższe niż 2,45% kwoty brutto). Czy to dużo? Oceńcie sami. Przykładowo, jeśli zarabiasz 2500 zł brutto miesięcznie, to składka wyniesie 61,25 zł. Jeśli 5000 brutto – 122,5 zł. Pracodawca nie ponosi kosztów naszego ubezpieczenia chorobowego (czy jesteśmy ubezpieczeni czy nie, koszty umowy są dla niego takie same), ale ponosi koszt zasiłku przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego, dlatego zleceniodawcy nie zawsze chcą ubezpieczać zleceniobiorców (jeśli jednak złożysz wniosek o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe „chciejstwo” pracodawcy / zleceniobiorcy nie ma tu nic do rzeczy.

Kto płaci za zwolnienie lekarskie na zleceniu?

Oczywiście nie tyle za zwolnienie ile za czas, w którym zleceniobiorca jest niezdolny do realizacji zlecenia na wskutek choroby. Zasiłek chorobowy, wypłaca albo pracodawca (zleceniodawca) albo ZUS. Zależy to od tego, ile osób zatrudnia pracodawca.

Ile wynosi zasiłek chorobowy dla osoby na zleceniu?

Tyle samo, ile wynosi zasiłek chorobowy dla osoby ubezpieczonej w ramach umowy o pracę. Nie ma tu żadnej różnicy. W zależności od typu zwolnienia lekarskiego, chory otrzyma 70%, 80% bądź 100% wynagrodzenia.

Kiedy można dostać zasiłek za czas niezdolności do pracy?

Wtedy, kiedy jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym przez minimum 90 dni nieprzerwanie. Czyli przez minimum 3 miesiące były za nas odprowadzane składki. Nie opłaca się zatem zgłaszać do ubezpieczenia wtedy, kiedy wiemy, że zlecenie będzie trwało mniej niż 3 miesiące i istnieje ryzyko, że po tym czasie zostaniemy pozbawieni tytułu do ubezpieczenia (czyli nie będzie żadnej innej umowy).

Kiedy warto dobrowolnie się ubezpieczyć?

Po pierwsze wtedy, kiedy wiemy, że będziemy mogli być objęci ubezpieczeniem przez dłuższy czas (minimum 90 dni potrzeba by w ogóle prawo do uzyskania zasiłku powstało). Po drugie wtedy, kiedy nie mamy żadnych innych źródeł zabezpieczających nasze przychody na wypadek choroby i utraty zdolności do pracy (i w momencie wypadku pozostaniemy bez środków do życia). Warto pamiętać, że choć kwota ubezpieczenia wydaje się nie mała, to nawet jeśli po pół roku płacenia składki zachorujemy na tydzień, już nam się ta inwestycja w pewien sposób zwraca (przez pół roku będziemy zarabiać  przy kwocie 2500 zł brutto jakieś 50 zł mniej, co da kwotę 300 zł. Za tydzień zwolnienia otrzymamy jednak zasiłek przewyższający te kwotę.