Brak informacji o trybie rozwiązania umowy na świadectwie pracy?

sad pracy3 460x308 Brak informacji o trybie rozwiązania umowy na świadectwie pracy?
Dobrowolne przedstawianie oświadczenia o trybie rozwiązania umowy zamiast informacji wpisanej w świadectwo pracy – takie zmiany w prawie pracy postuluje NSZZ „Solidarność”. Ma to pomóc pracownikom, którzy niesłusznie otrzymali zwolnienie dyscyplinarne oraz zapobiec nadużyciom w tym zakresie (np. straszeniu pracownika dyscyplinarką).

Dziś, na świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek umieścić informację na temat trybu rozwiązania umowy z pracownikiem. Jeśli wypowiedzenie jest związane z  art. 52 § 1 Kodeksu pracy (pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków, popełnił przestępstwo które uniemożliwia zatrudnianie go, bądź utracił konieczne uprawnienia), to kolejny pracodawca pracownik, dowiaduje się o tym jeszcze przed podpisaniem umowy (bo aby to zrobić pracownik musi dostarczyć komplet dokumentów). NSZZ Solidarność twierdzi, że informacja o trybie wypowiedzenia stygmatyzuje pracownika, uniemożliwiając mu dalsze znalezienie pracy. W związku z tym postuluje by informację tę ze świadectwa pracy wykreślić.

Czy kolejny pracodawca mógłby się w jakiś sposób zabezpieczyć przed zatrudnienie m pracownika, który np. naruszył ciężko obowiązki w poprzedniej pracy? Teoretycznie tak – pracodawcy przysługiwałoby prawo poproszenia kandydata o zaświadczenie z pracy o trybie rozwiązania umowy.

Czy to dobry pomysł? Z jednej strony pracodawcy faktycznie straszą pracowników dyscyplinarką, która nie ma obiektywnego uzasadnienia, ale z drugiej pracownik może odwołać się od takiego wypowiedzenia do sądu pracy. Z perspektywy kolejnego pracodawcy, proszenie o zaświadczenie będzie zaś przedłużeniem procedury zatrudniania pracownika, co może skończyć się tym, że takie zaświadczenie będzie wymagane już przy składaniu dokumentów aplikacyjnych (co wydaje się najprostszym rozwiązaniem z perspektywy poszukującego pracownika pracodawcy). W efekcie, o ile teraz świadectwo pracy (a co za tym idzie i tryb wypowiedzenia), sprawdzane jest rzadko, o tyle po zmianach postulowanych przez NZZ Solidarność, tryb wypowiedzenia będzie sprawdzany częściej, a stygmatyzacja bardziej widoczna.

źródło:gazetaprawna.pl