Na jakie zapisy w umowach zleceniach uważać?

umowa13 460x369 Na jakie zapisy w umowach zleceniach uważać?Chcesz mieć pewność, że pracodawca zapłaci ci 13 zł za godzinę pracy w oparciu o umowę – zlecenie? Zwróć uwagę czy w umowie, którą podpisujesz, nie ma zapisów, które umożliwiają pracodawcy wypłacanie Ci wynagrodzenia w innej (niższej) formie.

Tak będzie, jeśli umowa wyraźnie wskaże, że:

  • sam możesz decydować o miejscu i czasie wykonywania pracy i jesteś rozliczany za efekty (prowizyjnie). Taką sytuację mamy np. wówczas, kiedy jesteś zatrudniony jako przedstawiciel handlowy bądź masz rozkleić plakaty na określonym terenie;
  • Twoim zadaniem jest opieka nad grupą podczas trwającej dłużej niż jeden dzień wycieczki;
  • prowadzisz rodzinny dom pomocy bądź opiekujesz się dzieckiem w pieczy zastępczej.

Nie uzyskasz również 13 zł za godzinę, jeśli Twój zleceniodawca nie prowadzi działalności gospodarczej (np. będziesz zatrudniony w roli ogrodnika w prywatnym domu).

Ponadto należy uważać na zapisy, które pozwalają zleceniodawcy nałożyć kary umowne na zleceniobiorcę (np. za spóźnienie się do pracy) bądź wskazują na to, że zleceniobiorca musi zapłacić np. za wypożyczenie stroju, w którym zlecenie ma być wykonywane. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Inaczej mówiąc, pracodawca może dokonać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Oczywiście, takie potrącenia nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ale by uniknąć rozczarowania przy wypłacie, zwróćcie na nie uwagę w umowie.