150 tys. kobiet zrezygnowało z pracy przez 500+

baby 164897 640 150 tys. kobiet zrezygnowało z pracy przez 500+Dodatkowe świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko zaowocowały rezygnacją  pracy u 150 tys. kobiet. To statystyka, którą podaje Dziennik Polski analizując zwiększoną ilość osób biernych zawodowo (wg. Raportu BAEL) z faktem, iż jednocześnie spadłą aktywność zawodowa kobiet oraz osób w wieku 25-44 lata.

150 tys. osób to relatywnie mało patrząc w skali globalnej. W końcu mamy kilkanaście milionów pracujących zatem odpływ 150 tys. to nie aż tak wiele, ale jeśli popatrzymy na to skąd odpłynęli pracownicy, to okazuje się, że dla wielu pracodawców może to być nie lada problem. Jakby nie patrzeć, kobiety w Polsce zatrudniane są głównie w opiece zdrowotnej, szkolnictwie, gastronomii i hotelarstwie oraz w handlu. W branżach tych zarobki często nie są wysokie, a to kobiety o najniższych dochodach rezygnują z pracy za 500 zł dodatku. W efekcie szefowie sklepów, hoteli i restauracji borykają się z problemem wolnych wakatów, których nikt nie chce.