Prawo Hofstadtera w planowaniu zadań

waiting-410328_640Pamiętacie prawo Parkinsona? Dotyczy ono tego, że zaplanowane zadania zawsze zajmują nam tyle czasu ile na nie przeznaczymy. Jeśli zatem chcemy być bardziej efektywni, powinniśmy skracać czas przeznaczony na realizację zadania. Opozycyjne do prawa Parkinsona, jest prawo Hofstadtera, które mówi o tym, że zadanie zawsze zajmie nam więcej czasu niż myśleliśmy.

To w wyniku prawa Hofstadtera jeśli zaplanujemy sobie 7 zadań na liście To-do, pod koniec dnia okaże się, że zrobiliśmy ich jedynie 5. Każde z nich zajęło nam przecież odrobinę więcej czasu niż założyliśmy. Prawo Hofstadtera związane jest z niedoszacowaniem czasu na wykonanie danego zadania. To niedoszacowanie wynika z naszego zbyt dużego ego oraz braku jasności co do wymagań zadania. Im zadanie bardziej niejasne, tym mniej trafnie szacujemy jego czas. Jak sobie poradzić z pojawianiem się prawa Hofstadtera? Wykorzystując prawo Parkinsona, czyli limitując i ucinając czas, na wykonanie zadania. Wprawdzie i ta go przekroczymy, ale summa summarum wykonany zadanie szybciej.

Tagi: