Co wg Polaków zwiększa szanse na zdobycie pracy?

Businessman placing wooden block on a tower

Co – naszym zdaniem – jest obecnie najbardziej przydatną umiejętnością na rynku pracy? Jak identyfikujemy najważniejsze kompetencje przyszłości?

Z badań przeprowadzonych przez Instytut IBRiS na zlecenie szkoły programowania Codecool wynika, że Polacy sukces na rynku pracy upatrują przede wszystkim w ścisłej specjalizacji w danym obszarze zawodowym. Taka specjalizacja jest najważniejsza zdaniem 38 proc. respondentów.

Drugą ważną umiejętnością jest znajomości języków obcych. Biegła znajomość dwóch języków powinna usunąć trudności w znalezieniu pracy zdaniem 26 proc. Polaków. Na trzecim miejscu znalazła się umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi – o tym, że pozwala to nigdy nie być bezrobotnym jest przekonanych prawie 15 proc. udzielających odpowiedzi.

Umiejętność programowania aplikacji z wynikiem 13 proc. znalazła się na 4. miejscu. W większej mierze wagę do umiejętności programowania przykładają mieszkańcy większych miast. Małe miasta i wsie nadzieję pokładają głównie w specjalizacji i umiejętności nawiązywania kontaktów.

Tagi: