Odszkodowanie za nieotrzymanie świadectwa pracy

money-256282_640Każdy pracownik kończąc współpracę z pracodawcą (opartą o umowę o pracę), musi otrzymać świadectwa pracy, określające przebieg zatrudnienia w poprzedniej firmie. Na wydanie świadectwa pracy pracodawca ma – wg. Kodeksu Pracy – 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości nawet 6 tygodniowego wynagrodzenia.

Oczywiście, odszkodowanie (zgodnie z art. 99 Kodeksu Pracy) nie przysługuje zawsze i każdemu. Po pierwsze, były pracownik musi ponieść szkodę związaną z brakiem świadectwa pracy. Innymi słowy mówiąc, musi móc udowodnić, że nie otrzymał nowej pracy na wskutek braku świadectwa pracy. Aby uzyskać odszkodowanie musi również udowodnić, że świadectwa nie otrzymał. O ile to drugie zdarzenie jest dość łatwe do udowodnienia,  o tyle kwestia wykazania poniesienia straty już nie do końca. Trzeba bowiem udowodnić, że nie otrzymało się zatrudnienia właśnie ze względu na brak świadectwa pracy (i gdyby ono było, to prace pracownik by otrzymał).

Wysokość odszkodowania określona została w przepisach jako maksymalnie kwota za 6 tygodniu wynagrodzenia, przy czym warto pamiętać tu, że pod uwagę byłoby brane nowe wynagrodzenie (to które pracownik by otrzymał) a nie to, które miał u pracodawcy, który nie wydał świadectwa pracy.

Tagi: