Rodzina w pracy – plusy i minusy

mama i praca3 Rodzina w pracy – plusy i minusyCoraz popularniejszy system poleceń pracowników do pracy sprawia, że coraz częściej to my rozglądamy się wśród znajomych i bliskich za osobami, które mogłyby pracować w tej samej firmie, co my. Czy warto polecać do pracy kogoś z rodziny? Jakie mogą być plusy, a jakie minusy takiej sytuacji?

Praca z osobą z rodziny – plusy:

  • przechodzenie dobrej opinii na temat jednego pracownika na drugiego (efekt aureoli),
  • możliwość łatwiejszego dzielenia się obowiązkami, uzyskiwania zastępstwa,
  • możliwość wspierania się emocjonalnego,
  • większe zaufanie do współpracownika.

Praca z osobą z rodziny – minusy:

  • możliwe problemy związane z przenoszeniem na pracownika negatywnych opinii związanych z drugim pracownikiem,
  • problemy i nieprzyjemności, jeśli jeden z pracowników nie będzie należycie się wywiązywał z obowiązków, bądź odejdzie z pracy w nieprzyjemnych okolicznościach,
  • możliwe nadużycia ze strony rodziny (np. kuzynka wiecznie prosi o zastępstwo w nocnych porach),
  • możliwość nierównego traktowania (np. jeśli jedna osoba z rodziny jest kierownikiem, może mieć trudności z uzyskaniem szacunku od podwładnego – brata).

Podsumowując, od bezpośredniej relacji z daną osobą zależy, czy warto taki model realizować, czy też poszukać pracy gdzieś indziej.