Tylko do końca miesiąca możesz wykorzystać zaległy urlop!

plane 841441 640 Tylko do końca miesiąca możesz wykorzystać zaległy urlop!Jesteś urlopowym chomikiem? Niektórzy tak mają! Zamiast odpoczywać, gromadzą dni urlopowe. Nie można ich jednak trzymać w nieskończoność. Jeśli nie wykorzystasz zaległego urlopu za 2015 rok do końca września, to ten czas ci przepadnie.

Według Kodeksu Pracy, urlop z danego roku możemy wykorzystać maksymalnie do końca września kolejnego miesiąca kalendarzowego. Czyli urlop z 2015 roku – do września 2016 r. przy czym pierwszeństwo nad urlopem bieżącym (z tego roku) będzie mieć właśnie urlop zaległy. Wprawdzie to pracodawca przede wszystkim powinien zadbać o udzielenie Ci urlopu (czy tego chcesz czy nie) i może wysłać cię na przymusowy urlop ale warto samemu pamiętać o tym, ile dni wolnych mamy i do kiedy możemy je wykorzystać.

Co ważne, niewykorzystany urlop przedawnia się po trzech latach liczonych od końca roku kalendarzowego na który miał być udzielony (czyli urlop nie wykorzystany w 2015 roku przedawni się 31 grudnia 2018 roku) lub od końca okresu, na który został przeniesiony (czyli 3 lata od 30 września 2016 r. – 30 września 2019 r.). Jeśli obudzimy się dopiero po tym czasie, pracodawca nie wypłaci nam nawet ekwiwalentu.