Windows XP – czas wyrzucić go ze swojego CV!

black 18320 640 Windows XP – czas wyrzucić go ze swojego CV!Przeglądając ostatnio kilka CV, zauważyliśmy, że osoby w wieku powyżej 30 roku życia mają tendencję do nieaktualizowania swojego życiorysu. O ile dopisujemy nowe miejsca pracy, o tyle sekcje związane z umiejętnościami i zainteresowaniami zostawiamy bez zmian. W efekcie w naszym CV widnieją artefakty, które mogą zrujnować rozmowę kwalifikacyjną. Jednym z takich artefaktów jest znajomość obsługi komputera.

Nowe technologie zmieniają się dynamicznie. Co chwilę pojawia się coś nowego. A to sprzęt, a to oprogramowanie. Tymczasem w większości CV sekcje te są przez kandydatów pomijane. Nadal w CV  można spotkać takie kwiatki jak:

  • Znajomość systemów Windows 95, 98, XP (co daje jasny przekaz – kandydat przygotował CV 10 lat temu i nie zwrócił uwagi, że tę sekcję trzeba zaktualizować – czyli jest nieuważny, a być może również niezaangażowany).
  • Umiejętność obsługi programów Office 95 (podobny wydźwięk jak poprzednio).
  • Podstawowa znajomość programu Word i Excel (to oprogramowanie jest obecnie tak ważne jak umiejętność czytania i pisania, a przecież tego, że umiemy czytać w CV nie wpisujemy).

Dbaj zatem o to, by w twoim CV oprogramowanie, które znasz, również było aktualne i nie umieszczaj w nim programów, z których korzystałeś dawniej niż 2 lata temu – ich kolejne aktualizacje zmieniły te programy prawdopodobnie w tak dużym stopniu, że musiałbyś i tak uczyć się ich od nowa.