Czy za niepełny miesiąc pracy przysługuje urlop wypoczynkowy?

rp_urlop-wypowiedzenie3.jpgCzy jeśli w danym miesiącu przepracowałeś zaledwie kilka dni, to za ten miesiąc należy ci się urlop? A co z sytuacją, kiedy umowa o pracę trwała krócej niż miesiąc?

Niepełny miesiąc pracy a urlop

Zazwyczaj pracodawcy popisują z nowym pracownikiem umowę pierwszego dnia miesiąca. Nie jest to jedynie zabieg związany z ułatwieniem rozliczenia. Częściej chodzi tu o kwestie urlopowe – niezależnie od ilości przepracowanych w danym miesiącu dni, pracodawca zobowiązany jest do naliczenia urlopu wypoczynkowego tak, jak za pełen okres rozliczeniowy. Jeśli zatem zatrudni pracownika 28 marca, to i tak będzie musiał naliczyć mu urlop za marzec jak za cały miesiąc (oczywiście w skali roku pracownik nie może przekroczyć ilości obowiązujących go dni urlopu).

Umowa o pracę krótsza niż miesiąc a urlop wypoczynkowy

A co w sytuacji umowy na okres próbny na 2 tygodnie i nie przedłużenia jej w umowę czasową bądź nieokreśloną? W takiej sytuacji pracownikowi również należy się urlop i to za cały miesiąc pracy (niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca – art. 155a § 2 Kodeksu pracy).