Niewłaściwe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

rp_rozmowa5.jpg„Czy planuje Pani dzieci?”, „Ma Pani partnera?”, „Chodzi Pani do kościoła”? kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni otrzymują na rozmowach kwalifikacyjnych niewłaściwe lub dyskryminacyjne pytania.

O co najczęściej pytają pracodawcy (a nie powinni)?

Mężczyźni pytani są o plany rozwoju rodziny znacznie rzadziej, ale za to częściej o to, jakiej są orientacji!

Warto pamiętać, że pracodawca nie ma prawa pytać ani o plany rodzinne, ani wiarę czy orientację seksualną. Niestety, sporo pracodawców i tak o to pyta, a dla kandydata to sytuacja patowa. Brak odpowiedzi oznacza najczęściej odrzucenie w procesie rekrutacji.