101 najpopularniejszych pytań rekrutacyjnych

rp_spotkanie-biurowe.jpgSkorzystaj z poniżej listy i przygotuj się na każde z poniższych pytań. Nic cię wtedy na rozmowie nie zaskoczy!

10 pytań o byłą pracę

1. Dlaczego chce Pan opuścić obecnego pracodawcę / zmienić pracę?
2. Jakie były powody zmiany poprzedniej pracy?
3. Co Pan lubił w swojej poprzedniej pracy?
4. Co Panu przeszkadzało w poprzedniej pracy?
5. Jakie zadania były w poprzedniej pracy Pana największym wyzwaniem?
6. Jaki wyglądał Pana dzień w poprzedniej pracy?
7. Czego nauczyła Pana poprzednia praca?
8. Proszę opowiedzieć o porażce, jakiej doświadczył Pan w poprzedniej pracy
9. Jak zdobył Pan poprzednią pracę?
10. Ile czasu zajęło Panu przygotowanie się do pełnienia obowiązków w poprzedniej pracy?

10 pytań o pracę o którą się starasz

1. Jak Pan uważa, jakie są Pana najważniejsze plusy dla tego stanowiska
2. Dlaczego powinniśmy Pana zatrudnić?
3. Jak wyobraża Pan sobie dzień pracy u nas?
4. Jak nazywa się nasz prezes?
5. Proszę wymieć pięć naszych produktów / usług?
6. Czyta Pan naszego bloga / był na naszej stronie/ jest naszym fanem na FB?
7. Dlaczego przesłał Pan do nas CV?
8. Czego by się Pan musiał douczyć by wykonywać swoje obowiązki bez problemu?
9. Co Panu się podoba / nie podoba w naszej branży?
10. Jakie ma Pan pytania odnośnie tego stanowiska?

10 pytań o doświadczenie

1. Proszę opowiedzieć o jakimś błędzie, który Pan w pracy popełnił
2. Co uważa Pan za swój największy sukces?
3. Jakie zadania w pracy były dla Pana największym wyzwaniem?
4. Co uważa Pan za Pana najważniejsze doświadczenie zawodowe?
5. Co by Pan zmienił w swojej karierze?
6. Proszę opisać swój największy projekt
7. Jak poradził Pan sobie z sytuacją rozgniewanego klienta / przekroczonego terminu wykonania?
8. Czy otrzymał Pan kiedyś zadanie, które było za trudne do wykonania? Dlaczego i co Pan zrobił?
9. Jaka była najtrudniejsza decyzja zawodowa, jaką musiał Pan podjąć w życiu?
10. Jak organizuje Pan sobie pracę?

10 pytań o okres studiów

1. Dlaczego wybrał Pan te studia?
2. Jakie przedmioty najbardziej Pan cenił?
3. O czym pisał Pan pracę?
4. Dlaczego taki temat?
5. Jakie były Pana największe osiągnięcia w trakcie studiów?
6. Czy pracował Pan / realizował praktyki w czasie studiów?
7. Co Pana nauczył okres studiów?
8. Jakie miał Pan oceny z ….
9. Jak Pan ocenia swój okres studiów z perspektywy czasu. Czy coś by Pan zmienił?
10. Czy gdyby Pan mógł wybrać studia raz jeszcze, zdecydowałby się Pan na ten sam kierunek?

10 pytań o cechy osobowości:

1. Jakie są Pana mocne strony?
2. Jakie są Pana słabe strony?
3. Czego najbardziej się Pan boi (w kontekście zawodowym?)
4. Jest Pan sową czy skowronkiem?
5. Jakie cechy denerwują Pana u innych?
6. Gdyby Pana przełożony poprosił Pana o zrobienie czegoś z czym Pan by się osobiście nie zgadzał (np. o okłamanie klienta) – co by Pan zrobił?
7. Proszę podać przykład pomysłów, które udało się Panu wdrożyć w pracy
8. Jakie ma Pan techniki radzenia sobie ze stresem?
9. Co opowiedziałby nam o Panu Pana najlepszy przyjaciel?
10. Jakie wg. Pana cechy są ważne na tym stanowisku, które Pan posiada?

10 pytań o prace w zespole

1. Z kim Pan nie lubi pracować?
2. Proszę opisać sytuację, w której miał Pan konflikt z kolegą z pracy
3. Proszę opisać sobie sytuację, w której ktoś przypisał sobie Pana zasługi
4. Jakie cechy ma Pana idealny współpracownik?
5. Z jakimi problemami w pracy w zespole się Pan zetknął?
6. Jak zwolniłby Pan pracownika?
7. Czy jest Pan liderem czy członkiem grupy?
8. Jak Pan myśli, za co cenią Pana współpracownicy
9. Jakie widzi Pan plusy a jakie minusy pracy w zespole?
10. Co Pan robi, by wspierać dobrą atmosferę w zespole?

10 pytań o przełożonego

1. Proszę opisać przełożonego, którego najbardziej Pan cenił
2. Co w zachowaniu lub postępowaniu Pana poprzedniego szefa Panu przeszkadzało?
3. Czego Pan nie lubi u swoich przełożonych?
4. Jakiego rodzaju wsparcia oczekuje Pan od menedżera?
5. Co Pana szef by nam powiedział o Panu, gdybyśmy do niego zadzwonili?
6. Czy może Pan podać numer do szefa w celu zdobycia referencji?
7. Co jaki czas i w jakiej formie chciałby Pan otrzymywać informację zwrotną od szefa?
8. Pana idealny szef to
9. Czy ma Pan mentora?
10. Proszę opisać sytuację, w której nie zgadzał się Pan ze swoim szefem

10 pytań o motywację

1. Dlaczego złożył Pan do nas CV?
2. Dlaczego szuka Pan nowej pracy?
3. Co powoduje, że wstaje Pan rano z łóżka?
4. Co Pana do pracy motywuje?
5. Jaki udział premii w wynagrodzeniu uważa Pan za motywujący?
6. Jakich zadań nie chciałby Pan robić w nowej pracy?
7. Co może Pan nam zaoferować, czego nie mogą inni kandydaci?
8. Jakie są Pana cele zawodowe?
9. Gdzie chciałby Pan być za kilka lat?
10. Co sprawia, że zniechęca się Pan do projektu / pracy?

10 pytań o kompetencje dodatkowe

1. Od kiedy ma Pan prawo jazdy?
2. Jak określiłby Pan poziom znajomości języka angielskiego?
3. Czy możemy chwilę porozmawiać w tym języku?
4. Które ze szkoleń, które Pan odbył dało Panu najwięcej?
5. Jakie szkolenia planuje Pan zrobić w najbliższym czasie?
6. Jakie certyfikaty dodatkowe Pan posiada?
7. Jakie planuje Pan zrobić?
8. Jakie kompetencje miękkie planuje Pan rozwijać?
9. Jakie są Pana zainteresowania?
10. Jak spędza Pan czas wolny?

10 pytań o oczekiwania wobec pracy

1. Ile chciałby Pan zarabiać?
2. Dlaczego decydował się Pan aplikować na to stanowisko?
3. Jakie benefity pozapłacowe Pan ceni?
4. Czego – Pana zdaniem – musiałby się Pan nauczyć, by lepiej móc radzić sobie na tym stanowisku?
5. Czy jest Pan gotów na delegacje służbowe?
6. Czy jest Pan gotowy pracować w nadgodzinach?
7. Czego oczekuje Pan od swojego przełożonego?
8. Jakie zadania chciałby Pan realizować w szczególności?
9. Jaki typ pracy Panu najbardziej odpowiada?
10. Jaka jest Pana praca marzeń?

I na koniec jedno z najważniejszych „O co chciałby Pan nas zapytać?”