Im trudniejszy proces rekrutacyjny, tym bardziej zadowolony będziesz z pracy!

man 742766 640 Im trudniejszy proces rekrutacyjny, tym bardziej zadowolony będziesz z pracy!Kilka etapów spotkań, case study, weryfikacja referencji  – trudny proces rekrutacji? To dobrze! Dzięki temu, jeśli dostaniesz pracę, będziesz z niej bardziej zadowolony.

Zależność między trudnością procesu rekrutacyjnego a zadowoleniem z otrzymanej pracy odkrył serwis Glassdoor. Według analiz, które przeprowadzono w kilku krajach, pracownicy mają tendencję do tego, by bardziej doceniać pracę, którą ciężko było zdobyć.

Zależność wprawdzie nie jest zbyt duża, ale istnieje. W Kanadzie rekrutacja trudniejsza o 10% owocuje 3% wyższym zadowoleniem z pracy. W Wielkiej Brytanii u USA jest podobnie. Najbardziej pracę – jeśli było o nią nie łatwo – doceniają Australijczycy.

Niezależnie od narodowości, trend większego zadowolenia z pracy, którą ciężko było zdobyć zaobserwowano we wszystkich badanych krajach. Czy to może oznaczać, że pracodawcy zaczną utrudniać rekrutację tylko po to, byśmy później bardziej ją cenili?

Źródlo:glassdoor.com