Jak ocenić czy będę mieć szanse na awans w nowej firmie?

awanse3 Jak ocenić czy będę mieć szanse na awans w nowej firmie?Brak możliwości rozwoju to jeden z najczęstszych powodów zmiany pracy zgłaszany przez kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych. Według raportu WorkService opublikowanego w zeszłym miesiącu wynika, że aż 37% pracowników uważa, że w swoim miejscu pracy na rozwój nie ma szans. Zmieniając pracę warto zatem dowiedzieć się, czy w nowej firmie, takie opcje będą. Jak się tego dowiedzieć?

Według raportu WorkService, w ocenie pracowników występują 4 najczęstsze powody, dla których szans na awans nie ma. Jak zdiagnozować czy w nowej firmie, do której właśnie idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, takie opcje będą?

Brak jasnych kryteriów awansu

Według aż 47% negatywnie oceniających szanse na awans, brak kryteriów awansu to powód, dla których mają zablokowane możliwości w obecnej firmie. Czy w nowej będą jasne kryteria? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, podczas spotkania rekrutacyjnego zadaj następujące pytania:

 • Jak wygląda ścieżka kariery w Państwa firmie?
 • Czy mają Państwo przygotowane kryteria awansu i w jaki sposób pracownik może się z nimi zapoznać?
 • Czy częściej awansują Państwo pracowników wewnętrznie, czy szukają osób na wyższe stanowiska zewnętrznie? Jaka część managerów to osoby z awansów wewnętrznych?
 • Czy w firmie istnieją plany sukcesji?
 • Czy w firmie jest jakiś system, który pozwala pracownikom kandydować na wyższe stanowiska?

Stanowiska zablokowane przez obecnych managerów

To problem według prawie 40% pracowników. Jak go zdiagnozować? Poprzez następujące pytania:

 • Kiedy ostatnio pracownik został awansowany na menedżerskie stanowisko?
 • Jak długo menedżer mojego działu piastuje to stanowisko?
 • Ile czasu mniej więcej pracownicy pracują w Państwa firmie?

Brak procesu doszkalania pracowników

Problem rozwojowy dla 30% pracowników. Diagnozujemy go poprzez pytania:

 • Jakie szkolenia były ostatnio organizowane przez firmę?
 • Czy firma wspiera zdobywanie przez pracowników nowych kompetencji i certyfikatów? W jaki sposób?
 • Jak wygląda proces doszkalania pracowników? Czy są jakieś szkolenia wewnętrzne? Jak często, jakiś budżet szkoleniowy na pracownika? Jak zgłasza się i komu chęć udziału w szkoleniu lub konferencji?
 • Jak w Państwa firmie można uczyć się nowych umiejętności?

Brak możliwości otrzymania nowych obowiązków

21% pracowników, którzy nie widzą szans na awans twierdzi, że nie są w stanie uzyskać żadnych nowych obowiązków by się rozwinąć. Zdiagnozujemy ten problem następującymi pytaniami:

 • Czy pracownicy przechodzą między działami?
 • Czy zdarzały się w firmie sytuacje, w której pracownik zmieniał dział, w którym pracował?
 • Po jakim czasie można dostać nowy lub dodatkowy zakres obowiązków?
 • Jakie warunki musiałbym spełnić, by otrzymać nowe obowiązki? Z kim na ten temat się rozmawia?

Pamiętaj, że zadając tego typu pytania pokazujesz również, że myślisz poważnie zarówno o własnej karierze jak i świadomie wybierasz nowe miejsce pracy. Oczywiście, Twoje pytania mogą zaowocować tym, że pracodawca się wystraszy twojej ambicji i wybierze innego kandydata – ale jeśli faktycznie zależy c na rozwoju, czy masz czas na to, by marnować go w firmie, w której takich opcji nie ma?