Czy masz szanse na etat w NGO?

rp_wolontariat-pracownikow3.jpgJaka jest szansa na pracę w fundacji czy stowarzyszeniu? Czy te instytucje zatrudniają jedynie wolontariuszy? A może są jakieś szanse na umowę o pracę?

Z badań zespołu badawczego Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że prawie połowa polskich organizacji (45%) opiera się wyłącznie na pracy społecznej. 35% posiada jednak zespół stałych pracowników, z czego 15% jedynie na zlecenie bądź dzieło, a 20% zatrudnia przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę. 20% zleca kilka razy w roku płatne prace (na umowę zlecenie bądź dzieło).

Szanse na to, by zarobić pracując w NGO zatem są – w większości przypadków można liczyć na zatrudnienie jedynie w oparciu o umowy cywilno – prawne.

Z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie i wywiadów z pracownikami NGO’sów wynika, że praca w III sektorze dla niewielu jest atrakcyjna. Zarobki są niskie i często jest to praca dla idei. Wprawdzie w tym sektorze istnieje duża swoboda i elastyczność czasu i miejsca pracy, ale nierzadko pracownik jest „od wszystkiego” i musi pracować w niestandardowych godzinach. Dużą zaletą pracy w NGO jest możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatywy.

Tagi: