Kurs na wózki widłowe – to się opłaca!

forklift 835342 640 Kurs na wózki widłowe – to się opłaca!Nie masz stałej pracy a coś pasowałoby zarobić? Jeśli masz siłę na pracę fizyczną to warto rozważyć uzyskanie uprawnień na wózki widłowe – kilka razy do roku (między innymi teraz – przed świętami) zapotrzebowanie na osoby z uprawnieniami mocno rośnie i ze znalezieniem pracy, która pozwoli ci podreperować budżet nie będzie najmniejszego problemu. Uzyskanie takich uprawnień to też sposób na stałą pracę- magazynierów z uprawnieniami potrzeba stale.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Najprościej jest po prostu zapisać się na kurs operatora wózków widłowych. W każdym mieście organizuje go przynajmniej kilka szkół i instytucji szkoleniowych Ośrodki Doskonalenia Zawodowego). Warto pamiętać o tym, że choć egzamin składany jest przed komisją Urzędu Dozoru technicznego, UDT nie organizuje kursów na wózki widłowe (a jedynie szkolenia dla osób, chcących kształcić innych w tym zakresie).

Jakie uprawnienia można zdobyć?

Choć potocznie mówi się o kursach na wózki widłowe, to poszczególne uprawnienia mogą się od siebie różnić. Urząd Dozoru Technicznego rozróżnia następujące kategorie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

I WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane: z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz ze zmiennym wysięgiem

II WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe (bez urządzeń specjalizowanych)

III WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (obsługa wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka).

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre szkoły oferują kursy jedynie na wózki unoszące bądź podnośnikowe. Nie ma żadnego aktualnego przepisu, który sankcjonowałby taki podział – dlatego lepiej zdecydować się na szkołę nie stosującą takiego rozróżnienia.

Ile trwa kurs?

W zależności od szkoły może trwać od 1 dnia do kilku tygodni. Generalnie czas trwania kursu uzależniony jest od ilości godzin przeznaczonych na szkolenie. Najtańsze kursy na wózki widłowe obejmują zaledwie kilka godzin jazdy praktycznej i kompletnie pomijają obszar teorii.

A co dzieje się, kiedy wózkiem operuje osoba bez odpowiedniego przygotowania? Zobaczcie sami:

Koszty kursu na wózki widłowe

Spektrum cenowe kursów jest bardzo szerokie – od szkoleń za 120 zł po kursy za 1500 – 2000 zł. Na czym polega różnica między nimi? Przede wszystkim na tym, kto prowadzi kurs, czy program kursu został opracowany czy zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego oraz jakie elementy kursant ma w cenie. Cena zależy również od parku maszynowego oraz ilości godzin, jakie poświęca się na szkolenie ( w tym jazdę). W ramach niektórych kursów uczestnicy dostają też przerwę kawową a niekiedy nawet lunch – to oczywiście wpływa na cenę. Materiały dla kursantów mogą też być drukowane bądź elektroniczne. Warto zwrócić uwagę na to, że tanie kursy na wózki widłowe często są prowadzone przez słabo wykwalifikowaną kadrę, na starym sprzęcie, bądź w trakcie kursu okazuje się, że uczestnik musi pokryć wiele opłat dodatkowych. Może być to badanie lekarskie, zaświadczenie w obcym języku czy opłata za egzamin:

 • Poza samym kursem, należy również przeprowadzić badania lekarskie uprawniające do kierowania wózkiem. Niektóre firmy organizują wewnętrznie tego typu badania. Koszt badania to 40-60 zł. Niekiedy koszt ten zawiera się w cenie kursu. W skład badania wchodzi konsultacja ogólna, okulistyczna i neurologiczna.
 • Kolejnym obszarem są badania psychotechniczne, wymagane w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.(Dz.U.1996.62.287). Badania psychotechniczne to testy sprawności psychoruchowej – przykład takiego badania na poniższym filmiku:

 • Kolejną opłatą jest egzamin (przed komisją z UDT), którego koszt to około 152 zł.
 • W niektórych szkołach, pobierane są dodatkowe opłaty za wydanie certyfikatu w języku angielskim bądź niemieckim (od 100- 300 zł)

Jak wybrać dobry kurs na wózki widłowe?

 • Sprawdź ile trwa dni i kto go prowadzi,
 • Sprawdź czy zawiera część teoretyczną i praktyczną (niektóre szkoły redukują część teoretyczną i w ten sposób oszczędzając mogą obniżać cenę kursu. Uczestnictwo w takim szkoleniu to twoje osobiste ryzyko – bez odpowiedniego przeszkolenia, możesz narazić na szwank zdrowie swoje i innych),
 • Zobacz, czy firma pomaga w przeprowadzeniu badań lekarskich i czy są uwzględnione w cenie,
 • Sprawdź czy program kursu realizowany jest na programie zatwierdzonym czy opracowanym przez UDT. Ośrodki szkolenia zawodowego mogą (ale nie muszą) uzgadniać program szkolenia z UDT na podstawie art. 37 pkt. 14 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). Program zalecany przez UDT można znaleźć pod linkiem,
 • Sprawdź czy zaświadczenie o uprawnieniach wydawane jest w formie imiennego świadectwa na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych / Dz.U. poz.186/),
 • Sprawdź jaką bazą wózków dysponuje szkoła i czy są zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego (bywa, że kursy prowadzone są na starych, uszkodzonych wózkach), oraz czy w ramach bazy wózków są pojazdy zarówno elektryczne jak i na LPG i spalinowe,
 • Sprawdź, czy zakres szkolenia obejmuje wymianę butli gazowych w wózkach,
 • Czy po kursie będzie organizowany egzamin (przed komisją z UDT) i czy koszt egzaminu jest w cenie kursu czy płacisz za niego osobno.
 • Zobacz, czy firma szkoleniowa daje ci certyfikat w języku angielskim / niemieckim i czy ego koszt jest w cenie kursu.
 • Zastanów się nad bezpieczeństwem – jeśli jesteś całkowicie „zielony” w obszarze wózków widłowych – wybierz pełny, trwający minimum 48 godzin kurs. Jeśli masz już doświadczenie (sytuacja częsta u pracowników magazynów, którzy obsługują wózki bez uprawnień), możesz wybrać krótszy kurs, ale pamiętaj, że brak wiedzy o zasadach jazdy i zasadach BHP sprawia, że narażasz swoje zdrowie i bezpieczeństwo innych.

Poniżej przykładowy manewr, o jaki może poprosić komisja UDT: