Zgoda na zmianę miejsca zamieszkania w umowie o pracę

rp_umowa1.jpgCzy jeśli pracodawca wymaga w umowie o pracę od pracownika zgody na zmianę miejsca zamieszkania to ma do tego prawo? Co zrobić, jeśli pracodawca upiera się przy takim zapisie?

Pracodawcy, motywując to „ważnymi potrzebami” umieszczają niekiedy w umowach o pracę zapis o tym, że pracownik zgadza się bezwarunkowo na zmianę miejsca zamieszkania w trybie czasowym lub stałym. Według pracodawców umożliwia to przekierowanie pracownika – np. z jednej fabryki do drugiej – w zależności od potrzeb produkcyjnych. Czy pracownik musi się na taki zapis zgodzić, a jeśli to zrobił czy musi go przestrzegać?

Z perspektywy prawa pracy, taka bezwarunkowa zgoda – kiedy pracownik nie wie ani ja długo miałby świadczyć pracę w innym miejscu, ani gdzie to miejsce miałoby być – jest dla pracownika niekorzystna i zatem zapis taki nie jest ważny (potwierdził to wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt I PK 96/08).

Oczywiście, jeśli jako kandydat do pracy odmówisz podpisania takiej umowy, musisz liczyć się z tym, że pracodawca zrezygnuje z twojej kandydatury. Dlatego lepiej jest umowę podpisać a w razie konieczności przeprowadzki, można się po prostu na nią nie zgodzić, gdyż wspomniany zapis jest nieważny. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której w umowie o pracę będzie wskazane konkretne miejsce przeniesienia pracownika.

Tagi: