Połowa pracowników banku, boi się chodzić do pracy

rp_zawal-w-pracy.jpgPraca w sektorze bankowości może być jedną z bardziej stresujących prac. Co trzeci pracownik  banku, w związku z przeciążeniem psychicznym był na zwolnieniu lekarskim.

Czy praca w banku stresuje? Badania w tym zakresie przeprowadził Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” we współpracy z firmą doradczą NEXTMEN. Okazało się, że dla pracowników sektora bankowości, praca to mocno stresujące wyzwanie, które odbija się na ich zdrowiu. Zaledwie 32% badanych nie czuje pogorszenia zdrowia w związku z pracą. Pozostali mają dolegliwości bólowe ze strony mięśni szkieletowych lub rozstroje żołądka, wrzody i inne gastryczne problemy. 26% choruje przewlekle i uważa, że wynika to ze stresu w pracy, a 25% ma problemy psychologiczne.

Pracownicy sektora bankowości dość często próbują znaleźć pomoc zewnętrznie – 12,9% szukała pomocy u psychologa, a 7,2% u psychiatry, 5,8% u obu specjalistów.

A co jest powodem dolegliwości chorobowych i problemów w pracy u bankowców? Z badania wynika, że największym winowajcą jest stres (68% wskazań), niskie wynagrodzenie (58%), nadmiar obowiązków (46%) i przeciążenie pracą (38%). To wszystko powoduje, że 33% pracowników banku bywa na zwolnieniu lekarskim w związku z przeciążeniem pracą, a połowa odczuwa lęk przed pójściem do pracy każdego dnia. Czy nadal praca w bankowości to Twoja praca marzeń?