19% Polaków uzależnionych od pracy

pracoholizm uzaleznienie3 19% Polaków uzależnionych od pracyPracoholizm zaczyna być poważnym problemem pracowniczym. Według badań przeprowadzonych przez CBOS we współpracy z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, aż 19% Polaków ma rzeczywisty problem z uzależnieniem od pracy. Kolejnych 36% jest takim uzależnieniem zagrożonych.

Dane są niepokojące, bo to samo badanie wykonane w 2012 roku wskazywało na 44% osób, które nie są uzależnione od pracy ani zagrożone tym uzależnieniem (w nowej edycji badań to jedynie 20% Polaków). W poprzedniej edycji zaledwie 10% Polaków było faktycznie uzależnionych – zatem ilość osób, których ten problem dotyka wzrosła dwukrotnie w ciągu 2 lat.

Kto według badania jest najbardziej narażony na ryzyko uzależnienia od pracy? Z badania wynika, że przede wszystkim problem dotyczy:

  • Osób samozatrudnionych (wśród nich aż 29% to pracoholicy)
  • Osób pracujących na zlecenie bądź dzieło (25,5%)
  • Osób, które są właścicielem bądź współwłaścicielem firmy (28%)
  • Stanowisk kierowniczych i specjalistycznych,
  • Osób w wieku 35-44 lat, przy czym rzeczywisty pracoholizm częściej dotyczy kobiet.

Osoby uzależnione od pracy średnio pracują 47, godzin tygodniowo, przy czym mediana wynosi aż 48 godzin (czyli połowa pracoholików pracuje więcej niż 48 godzin tygodniowo). 9,5% pracoholików ma tez drugi problem – zakupoholizm.

A co powoduje, że się uzależniamy? Przede wszystkim dwa kierunki motywacyjne – chęć podwyższenia statusu materialnego oraz pozycji.