19% Polaków uzależnionych od pracy

rp_pracoholizm-uzaleznienie.jpgPracoholizm zaczyna być poważnym problemem pracowniczym. Według badań przeprowadzonych przez CBOS we współpracy z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, aż 19% Polaków ma rzeczywisty problem z uzależnieniem od pracy. Kolejnych 36% jest takim uzależnieniem zagrożonych.

Dane są niepokojące, bo to samo badanie wykonane w 2012 roku wskazywało na 44% osób, które nie są uzależnione od pracy ani zagrożone tym uzależnieniem (w nowej edycji badań to jedynie 20% Polaków). W poprzedniej edycji zaledwie 10% Polaków było faktycznie uzależnionych – zatem ilość osób, których ten problem dotyka wzrosła dwukrotnie w ciągu 2 lat.

Kto według badania jest najbardziej narażony na ryzyko uzależnienia od pracy? Z badania wynika, że przede wszystkim problem dotyczy:

Osoby uzależnione od pracy średnio pracują 47, godzin tygodniowo, przy czym mediana wynosi aż 48 godzin (czyli połowa pracoholików pracuje więcej niż 48 godzin tygodniowo). 9,5% pracoholików ma tez drugi problem – zakupoholizm.

A co powoduje, że się uzależniamy? Przede wszystkim dwa kierunki motywacyjne – chęć podwyższenia statusu materialnego oraz pozycji.