Jak uwiarygodnić znajomość obsługi programów w CV?

nature business 9Papier przyjmie wszystko, zatem kandydaci często wpisują do CV umiejętności, których w rzeczywistości nie posiadają. Osoby zajmujące się rekrutacją wiedzą o tym i często nie biorą informacji zawartych w CV poważnie. Jeśli zależy im na umiejętności obsługi określonego programu, to i tak dopytają o to, na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli jednak faktycznie znasz dobrze określony program i może o być twoja przewaga konkurencyjna, spróbuj uwiarygodnić swoją znajomość obsługi określonego programu prostym trickiem.

W jaki sposób możesz uwiarygodnić to, że potrafisz obsługiwać Power Pointa, Prezi czy określony program księgowy lub do obróbki statystycznej? W zależności od charakteru oprogramowania, o którym piszesz, możesz zrobić to na dwa sposoby:

Uwaga – nie pisz, że potrafisz świetnie obsługiwać program Word, jeśli twoje CV jest źle sformatowane!