Jak uwiarygodnić znajomość obsługi programów w CV?

zainteresowania2 300x211 Jak uwiarygodnić znajomość obsługi programów w CV?Papier przyjmie wszystko, zatem kandydaci często wpisują do CV umiejętności, których w rzeczywistości nie posiadają. Osoby zajmujące się rekrutacją wiedzą o tym i często nie biorą informacji zawartych w CV poważnie. Jeśli zależy im na umiejętności obsługi określonego programu, to i tak dopytają o to, na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli jednak faktycznie znasz dobrze określony program i może o być twoja przewaga konkurencyjna, spróbuj uwiarygodnić swoją znajomość obsługi określonego programu prostym trickiem.

W jaki sposób możesz uwiarygodnić to, że potrafisz obsługiwać Power Pointa, Prezi czy określony program księgowy lub do obróbki statystycznej? W zależności od charakteru oprogramowania, o którym piszesz, możesz zrobić to na dwa sposoby:

  • Opis konkretnych funkcjonalności, które znasz – może to polegać na dodaniu kilku informacji do CV, które pokażą twój poziom zaawansowania. Przykładowo – jeśli świetnie znasz excela możesz napisać, że potrafisz pracować na tabelach przestawnych i projektować własne funkcje za pomocą makr. Jeśli opisujesz znajomość SPSS Statistics możesz napisać, że np. potrafisz wykonywać wizualizację na mapach i wykonywać analizy wariancji, czynnikowe i regresji.
  • Prezentacja umiejętności – możesz również pokazać to, w jaki sposób pracujesz na danym programie – np. poprzez umieszczenie linku do dowolnej prezentacji w Prezi czy Power Poincie lub linku do przygotowanych przez siebie prac w Photoshopie.

Uwaga – nie pisz, że potrafisz świetnie obsługiwać program Word, jeśli twoje CV jest źle sformatowane!