Pierwszy dzień pracy? Uśmiechaj się jak najwięcej!

Smile emoticon on the laptop keyboardJest to niezwykle ważne, jeśli chcesz stworzyć pozytywne więzi ze współpracownikami. Jak donoszą bowiem naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, pozytywne emocje pomagają tworzyć więzi. Uśmiech nie można jednak udawać.

Choć to truizm, to badania potwierdzają to, że uśmiechając się, tworzymy lepsze pierwsze wrażenie i jeśli wyglądamy pogodnie, ludzie chcą bardziej przebywać w naszym towarzystwie. Pomaga to w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Z badań wynika również, że jesteśmy lepsi w ocenie cudzych stanów emocjonalnych niż własnych – czyli prędzej dostrzeżemy to, że toś jest zadowolony lub smutny niż zauważymy to u samych siebie.

Jak zatem nastawić się pozytywnie przed pierwszym dniem pracy?

Tagi: