Zamiast umowy na czas nieokreślony pracodawca dał mi aneks przedłużający umowę. Czy miał prawo?

rp_chinska-praca.jpgW Polsce, prawo pracy dopuszcza zawarcie z pracownikiem dwóch umów na czas określony (poza umową próbną). Kolejna umowa (trzecia) jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony. Czy pracodawca może obejść prawo poprzez zawarcie zamiast kolejnej umowy aneksu przedłużającego okres trwania umowy na czas określony?

Jeśli pracodawca zamiast trzeciej umowy (która musiałaby być umową na czas nieokreślony) chce przedłużyć umowę aneksem, to z mocy prawa, aneks traktowany jest jako kolejna umowa czyli i tak owa umowa staje się umową na czas nieokreślony. Zabieg ten zatem nic nie daje pracodawcy. A pracownik może uważać, że posiada umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Oczywiście jeśli aneks byłby wydany pracownikowi po pierwszej umowie na czas określony jako jej przedłużenie, będzie pozostawał w mocy jako druga umowa zawarta na czas określony.