Czy pracodawca może przerwać staż z PUP?

rp_stazysta.jpgRozpocząłeś staż dotowany z Urzędu Pracy? W jakich sytuacjach pracodawca może taki staż przerwać? Czy wystarczy, że będzie z ciebie niezadowolony?

Stażysta umowę zawiera nie z pracodawcą lecz z Urzędem Pracy. Dlatego to nie pracodawca rozwiązuje umowę o staż, a starosta. I tylko starosta może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu. Robi to na wniosek pracodawcy, najczęściej wtedy, kiedy pracodawca udowodni, że stażysta nie stawił się do pracy bez usprawiedliwienia lub naruszył regulamin pracy w firmie (np. wyniósł firmowe dokumenty, przyszedł nietrzeźwy itd.). Jeśli pracodawca taki wniosek zgłosi, stażysta jest zazwyczaj proszony o złożenie wyjaśnień. Jeśli starostwo dojdzie do wniosku, że argumenty pracodawcy są zasadne, może przerwać staż z winy stażysy. Stażysta musi wtedy zwrócić koszty stażu (czyli np. badania lekarskie – kosztem nie jest pobierane stypendium) i najczęściej jest skreślany na jakiś czas z listy osób bezrobotnych.

Pracodawca nie może zatem wnioskować o przerwanie stażu bez żadnego powodu. Warto jednak pamiętać, że jeśli bardzo będzie chciał zrezygnować ze stażysty to sposób na to może znaleźć np. w regulaminie pracy – dlatego warto się z nim dobrze zapoznać przed rozpoczęciem stażu.

Tagi: