Nie kopiuj zakresu obowiązków w CV!

CV pomoc3111 Nie kopiuj zakresu obowiązków w CV!Masz doświadczenie w kilku różnych firmach na zbliżonych do siebie stanowiskach pracy? Mimo tego, że pracowałeś w podobny sposób, zadbaj o to, by zakres Twoich zadań nieco się w CV różnił. Nie kopiuj obowiązków z jednej pracy do drugiej.

Przeglądając CV osób pracujących w trakcie kariery zawodowej  na podobnych stanowiskach w różnych firmach (np. na stanowisku asystentki czy sprzedawcy) widać, że zakresy obowiązków bywają do siebie bardzo podobne. Niekiedy kandydaci wręcz je kopiują wpisując w zakres obowiązków na każdym stanowisku to samo. To duży błąd.  Po pierwsze nie pozwala rekruterowi dostrzec żadnego progresu w Twojej pracy  a po drugie, jeśli nawet w jednej z firm robiłeś coś dodatkowo, to jeśli z grubsza zakres zadań wygląda podobnie, rekruter nawet się nie wczyta, zakładając, że zakres jest skopiowany (czyli identyczny).

Jak zatem wypełnić zakres obowiązków w CV, jeśli rzeczywiście zadania były podobne?

  • Skup się na tym, co w poszczególnych firmach było inne i dla Ciebie nowe.  Zacznij opis zadań od tych właśnie zadań.
  • Nie wpisuj oczywistości – jeśli byłeś sprzedawcą, wiadomo, że sprzedawałeś. Jeśli asystentką prezesa to wiadomo, że zarządzałaś kalendarzem spotkań.
  • Stwórz CV funkcjonalne, opisując globalnie twoje doświadczenie zawodowe, a później jedynie chronologicznie podając poszczególne miejsca pracy. CV funkcjonalne pozwala skupić się na kompetencjach a nie poszczególnych miejscach pracy i jest idealne w sytuacji, kiedy masz duże doświadczenie w określonym obszarze.