Ile może trwać umowa na okres próbny?

rp_walka-o-prawa.jpgChoć zwykło się uważać, że umowa na okres próbny trwa trzy miesiące, to wcale nie jest to jedyny możliwi termin trwania umowy na okres próbny. Taka umowa może zostać zawarta również na krótszy okres czasu.

Na jaki okres można zawrzeć umowę na okres próbny?

Maksymalnie na trzy miesiące – nie ma jednak dolnej granicy czasu trwania takiej umowy. Może ona zostać zawarta nawet na tydzień. Oczywiście zmienia się wtedy okres wypowiedzenia takiej umowy. I tak, umowa zawarta na:

Warto pamiętać o tym, że jeśli to pracodawca wypowiada umowę na okres próbny 3 miesięczny (i w związku z tym pracownikowi przysługuje 2 tygodnie wypowiedzenia), to należą mu się również dwa dni płatnego wolnego na szukanie pracy (o ile oczywiście złoży o nie wniosek). Dni te nie przysługują pracownikowi w razie wypowiedzenia mu umowy, jeśli jest na krótszej umowie próbnej.

Warto pamiętać, że w odróżnieniu do normalnej umowy na czas określony, której nie można rozwiązać za wypowiedzeniem jeśli nie ma w niej odpowiedniej umożliwiającej to klauzuli, rozwiązanie umowy zawartej na okres próbny jest gwarantowane kodeksem pracy (art. 32 par 1) i nie wymaga specjalnych, dodatkowych zapisów w treści umowy.