Badanie trzeźwości w pracy – kto za nie płaci?

alkohol-w-pracyPracodawca podejrzewa, że pracownik przyszedł do pracy nietrzeźwy? Ma prawo skontrolować go za pomocą alkomatu – osobiście lub odwieźć na posterunek policji lub straży miejskiej w celu wykonania stosowanego badania. Pracownik, który nie zgodzi się z wynikiem badania, może żądać jego powtórzenia – kto za takie badanie płaci?

Powtórzenie badania i wykluczenie ewentualnych wątpliwości co do trzeźwości pracownika to najczęściej badanie poziomu alkoholu robione z krwi. O ile w przypadku pierwszego badania trzeźwości koszt pokrywa zawsze pracodawca, o tyle, jeśli pracownik zażąda jego powtórzenia, to może się okazać, że będzie musiał pokryć jego koszt. Dzieje się tak wtedy, kiedy okaże się, że pracownik jednak był nietrzeźwy (czyli wynik pierwszego badania zostanie potwierdzony). Jeśli jednak badanie poziomu alkoholu we krwi wykaże trzeźwość pracownika, koszt powtórnych badań pokrywa pracodawca.

Pamiętaj, że na badanie alkomatem musisz wyrazić zgodę, ale jeśli jej nie wyrazisz, to jst tak, jakbyś przyznał się do tego, że piłeś.