Odprawa dla rodziny po zmarłym pracowniku

rp_trumna.jpgJeśli osoba zatrudniona, w trakcie trwania stosunku pracy umrze, jej rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa. Jakie są zasady jej przydzielania, ile wynosi i kto ją wypłaca?

Kto wypłaca odprawę pośmiertną?

Ile wynosi odprawa pośmiertna?

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika. I tak, odprawa po osobie zatrudnionej do 10 lat, wynosi 1 miesięczne wynagrodzenie. Jeśli zmarły pracował w zakładzie pracy 10-15 lat, rodzina dostanie równowartość 3 miesięcznych zarobków, a jeśli ponad 15 lat to półrocznych.

Uwaga – jeśli po zmarłym pozostaje jedynie jedna osoba uprawniona do otrzymania odprawy, otrzymuje ona jedynie połowę świadczenia (przykładowo, zmarły miał żonę, małżeństwo nie miało dzieci – żona otrzyma połowę przysługującego świadczenia).

Kiedy przysługuje rodzinie doprawa pośmiertna?

Kto ma prawo do odprawy po zmarłym?

Prawo do odprawy pośmiertnej ma:

W jakich sytuacjach odprawa nie zostanie przyznana?  

Małżonek nie otrzyma odprawy pośmiertnej, jeśli był ze zmarłym w separacji.