Praca dla młodego w 4 miesiące?

rp_telefon2.jpgTakie założenia niesie ze sobą program Wiedza, Edukacja, Rozwój który wdrażają Urzędy Pracy w województwie opolskim. Na realizację celów tego programu przeznaczono 17 mln euro.

Osoby do 30 roku życia, które mają zostać objęte programem stanowią około 30% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  chce, by osoby te uzyskały ofertę pracę w maksymalnie 4 miesiące po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy. Wprawdzie nie wiadomo jeszcze, skąd te oferty pracy będą się brać, ale dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu twierdzi, że bezrobocie w całym regionie na koniec roku 2014 spadło do 12 %, zatem tendencja wzrostowa ofert pracy się utrzymuje i są szanse na powodzenie programu.

Trzymajmy zatem kciuki, by nie okazało się, że wypełnianie programu sprowadzi się do oferowania młodym prac, do których nie mają kwalifikacji.