Pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby, które już posiadają pracę

rp_overworked4.jpgZ danych NBP z 2014 roku (Badanie Ankietowe Rynku Pracy) wynika, że co czwarta osoba poszukująca pracy, pracę już posiada (czyli chce ją po prostu zmienić). Mimo tego, że takich osób jest wśród aplikujących stosunkowo mniej, to właśnie posiadający pracę są najchętniej przez pracodawców zatrudniani.

Średnio 67% nowych przyjęć do pracy we wszystkich sektorach, to zatrudnienie osoby, która posiadała pracę. 14,4% przyjęć dotyczy osób rozpoczynających karierę zawodową (pierwsza praca) a zaledwie 18,8% osób powracających na rynek pracy (na skutek wygaśnięcia renty, bezrobocia czy powrotu po urlopie wychowawczym).

Osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową najchętniej zatrudniane są przez duże firmy oraz sektor usługowy. Osoby powracające na rynek pracy najchętniej przyjmują firmy małe (oraz również usługi).

Z czego wynika zainteresowanie pracodawców głównie osobami posiadającymi zatrudnienie? Przede wszystkim jest to dla nich dowód bieżącej, aktualnej wiedzy branżowej, kontaktów oraz zaangażowania w prace jako taką. W stosunku do osób bezrobotnych lub powracających na rynek pracy z innych powodów niż utrata pracy pracodawcy mają niekiedy obawy – głównie polegają one na powątpiewaniu w zaangażowanie oraz kompetencje pracownika. Wybór osoby, która staje jest w procesie zatrudnienia wydaje się pracodawcy bardziej pewny (mimo iż niekiedy bardziej kosztowny).

Jak sobie radzić z tym problemem jeśli jesteśmy bez pracy? Rozwiązaniem może być próba aktywizacji zawodowej przez staż, wolontariat dla fundacji lub prace dorywczą (frelancer).