Kobiety rzadziej odmawiają

rp_wypalenie5.jpgJeśli szef prosi o to, by wykonać dodatkowe zadanie w pracy, to znacznie większe ma szanse na to, że pracownik się zgodzi, jeśli poprosi kobietę. Pracownice mają większy problem z tym , by odmówić wykonania dodatkowej pracy.

Z badan opublikowanych w Society for Industrial and Organizational Psychology wynika, że kobiety mają większy problem a asertywnością w miejscu pracy. Nie mają na tyle siły, by odmówić wykonania dodatkowe pracy – nawet jeśli skutkuje to koniecznością zwiększenia intensywności lub godzin pracy, bo bardziej boją się negatywnych konsekwencji, jakie mogłaby za sobą nieść odmowa.

Badacze odkryli również, że za problemem z odmową stoi u kobiet społeczny konstrukt – kobiety są po prostu postrzegane jako bardziej pomocne i otwarte na współpracę i w efekcie, chcą wypełniać prawidłowo tę swoją „społeczną rolę”. Wydaje się im, że odmawianie w jakiejś mierze kobiecie nie przystoi (bo powinna być pomocna i wrażliwa na potrzeby innych). W efekcie, kobiety są też częściej przez szefów czy współpracowników proszone o pomoc – czyli same swoim zachowaniem sobie szkodzą.

Z drugiej strony, to społeczne postrzeganie kobiety jako osoby bardziej od mężczyzny pomocnej sprawia, że o ile mężczyźnie odmowa wzięcia dodatkowych obowiązków uchodzi a sucho, to o tyle kobieta, która odmawia, zaczyna być postrzegana jako mniej sympatyczna i odbija się to nawet w możliwościach awansu, jakie otrzymuje. Kobieta, która nie chce przyjąć dodatkowych obowiązków jest też postrzegana jako mniej zaangażowana w pracę całego teamu.

Największy problem zaczyna się wtedy, kiedy kobieta weźmie dodatkowe obowiązki, a potem nie jest w stanie im sprostać, bo jest przeciążona pracą. Badacze, po serii eksperymentów uznali, że mniejszym kosztem okazuje się nawet odmowa niż nie wykonanie zadania. Zatem – jeśli szef prosi cię o dodatkowe zadanie, rozważ, czy jesteś w stanie je zrobić, zanim się zgodzisz. Wprawdzie odmowa sobie zaszkodzisz, ale mnie niż jeśli się zgodzisz i nie podołasz.

Tagi: